Koulutuspäivä Heimarissa

Koulutuspäivä Heimarissa 4.4.2009
Päivi Vuovirta käsitteli sairaanhoitosopimusta ja muutosturvaa.
Koulutuspäivä Heimarissa 4.4.2009 kokosi runsaasti osallistujia.
Koulutuspäivä Heimarissa 4.4.2009. Kaakkois-Suomen osaston puheenjohtaja Petri Tiussa alusti keskustelutilaisuuden.