Petri Tiussa 22.05.-2009

Haastattelin Kaakkois-Suomen osaston 217 uutta puheenjohtajaa Petri Tiussaa perjantaina 15.05.2009.

Kysymyksiä oli viisi, mutta enempäänkin olisi ollut tarvetta. Tällä uudella hastattelu palstalla julkaistaan

jokaisen kuukauden lopussa aina eri haastateltavan henkilön kuulumiset sekä tärkeät mielipiteet

liittyen kaikkeen työssä jaksamiseen, hyvinvointiin sekä myös kaikkiin mahdollisiin uusiin näkökantoihin.

Peruskysymyksiä on viisi.

Jatkossa uusien haasteiden ja asioiden edessä muodostamme lisäkysymykset sen mukaan !

 

Kysymys 1. Esittele ensin lyhyesti itsesi ?

Nimi: Tiussa Petri

Ikä: 42

Asuinpaikka: Ristiina Kuomiolahti

Työpaikka: Mikkelin terminaali

Siviilisääty :Perheellinen

Harrastukset: Hyötyliikunta ,ay-toiminta ,puutarhanhoito.

Luottamustoimet: Kuljetus/käsittely luottamusmies , Paun Kaakkois-Suomen osaston ry Puheenjohtaja

 

 

Kysymys 2. Kuinka kauan olet toiminut Postin / Itellan palveluksessa ja mitä kaikkea muuta työkuvaasi kuuluu ?

Ensimmäisen kerran tulin kesätöihin vuonna 1983, jonka jälkeen olen ollut monenlaisissa eri tehtävissä jakelun eri lähtöpaikoissa ,konttori/myymäläverkossa virkailijana/myyjänä 50-52 alueella. Yrityspisteessä Mikkeli 10:ssä, yrityspostissa 50170, postipalveluauton vs. hoitajana ,erityispalvelu pisteessä Mikkelin terminaalissa ,käsittelyssä terminaalissa.

Kiertäessäni tuuraamassa alueen nyttemmin jo lakkautetut konttorit , jakelupisteet ja ihmiset tulivat tutuiksi .

Viimeiset kymmenen vuotta ovat kuluneet Mikkelin terminaalin kolmivuorotöissä.

Työvuoroihin sisältyy raskaanpostin lajittelua ,lehtikimppu lajittelua ,jakelun esityötä ,saapuvan kirjepostin selvittelyä, lehtien hienolajittelua.

 

 

Kysymys 3. Mikä on tilanne tällä hetkellä meidän alueen e. Itellan jakajien sekä käsittelypuolen työntekijöiden työssä jaksamisen suhteen ?

Jaksamiskysymykset kiinnostavat aina työnantajaa , kuin työntekijääkin. Työnantaja saa pitemmällä ajanjaksolla enemmän tuottoa työntekijöistä, joiden jaksamisen ja hyvinvoinnin se turvaa huomioiden yksilölliset ominaisuudet ja voimavarat .Työntekijä taas huomaa töiden tasaisen jakautumisen ja vakaan säännöllisyyden tuoman voimavarojen palautumisen lähes kaikessa toiminnassaan . Kiristyneet säästötavoitteet ,joita tupamallin myötä toteutetaan erilaisilla ja jatkuvilla vuorojen sisäänvedoilla, ilman sijaisten palkkaamista ovat ainakin Mikkelin seudulla vaikuttaneet työhyvinvointiin ja jaksamiseen kielteisesti.

Alueellisia eroja on paljon ,vaikka tupamallin piti olla jaksamista lisäävä työkalu ja perustua samalla paikalliseen avoimeen , rehelliseen vuorovaikutukseen ja sopimiseen .Olisikohan mallin toteuttamisessa erialueilla mahdollista ottaa oppia parhaista käytännöistä ja oppia pois huonot ja lyhytnäköiset menetelmät (kvartaalitalouden kirous) .Elämmekö kädestä suuhun??

Teemmekö kannattavuus talkoot aina työntekijän selkänahalla ? Missä ovat työntekijän optiot ja voitto-osuudet menojen jälkeen ?

Käsittelyn osalta jaksaminen keskittyy ongelmakohtana vuorotyön suunnitteluun –ja ristiriitaan resursseihin/budjetti tavoitteisiin).

Työkykyyn / jaksamiseen vaikuttavista piirteistä voimakkain yhteys on ruumiillisella ja henkisellä rasittavuudella sekä esimiestuella. (Ymmärrys ,ole lähimmäinen ihmiselle).Toki muutkin asiat vaikuttavat vahvasti kuten terveys ,toimintakyky ja työn ominaisuudet.

Varsinkin tauotus täytyisi huomioida paremmin kaikissa työtehtävissä.

-Sosiaalinen merkitys

- Mikrotauot 1-3 min heti kuormitus huippujen jälkeen

- Tauotuksen ja elpymisen täytyy muuttua iän ja työn raskauden mukaan.

TYÖTURVALLISUUSLAKI 2.LUKU 13§ Työn suunnittelu

Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset ,jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää.

Oman jaksamisen määrittelee ensisijaisesti ja viimekädessä työntekijä itse!

 

Kysymys 4. Mikä asia on mielestäsi tärkein (ajankohtaisin) tällä hetkellä ja millä tavoin toivot voivasi siinä vaikuttaa ?

Ihmisten jaksaminen ja jaksamisen edellytysten edistäminen kiristyvässä taloustilanteessa.

Tärkeitä asioita on myös Tes- tavoitteiden asettaminen ,luottamusmiesorganisaation valvonnan palauttaminen ja vahvistaminen 50-52 alueelle.

VAUTSI hanketta ei myöskään sovi väheksyä .”Vaihtelevan Ansiotyön –ja Uran jälkeen Terveenä Siviiliin ,Ihastelemaan elämää!”
 

1.Työnantajapuolelta

Työnantajalle voimme tuoda epäkohtia , kehittämiskohteita esille neuvoteltavaksi .

Henkilöstön tarpeisiin perustuvia asioita voimme työsuojelu /luottamusmiesorganisaation kautta tuoda esille.

Osasto on myös toimikuntineen ,työhuonekuntineen(ammattiryhmät) tärkeässä roolissa asioiden eteenpäin viemisessä.

Sinänsä työnantajapuolelta emme voi vaikuttaa ,koska emme ole työnantajia.

 

2. Työntekijöiltä

Työntekijät ovat erittäin tärkeässä roolissa .Jokaisen täytyisi ymmärtää ,että vapaa matkustajia ei ole. Tällä tarkoitan ,että jokaisen kannattaa antaa mielipiteensä ja ottaa asioista selvää ennen kuin hyväksyy asioita ,jotka tuntuvat epäselviltä tai jopa vääriltä .Myöskin onnistumiset ja hyvät käytännöt tulisi jakaa.

Käyttäkää sanavaltaanne omana itsenänne sekä luottamusmies- ja työsuojeluorganisaation kautta.

 

 

Kysymys 5. Olet Mikkelin terminaalin työhuonekunnassa ja hoidat aktiivisesti työntekijöiden asioita eteenpäin. Kerro myös hieman, mikä on työhuonekunta ja onko siitä ollut hyötyä työasioiden eteenpäin viemisessä ?

Työhuonekunta on eriammattiryhmien edustajista koottu Paun Kaakkois-Suomen osaston ry:n alainen elin.

Työhuonekunta pyrkii tuomaan esille eri ammattiryhmien tarpeita ja sovittamaan ristiriitoja alueemme toimipaikoissa ,jotka se sitten tarvittaessa osaston kautta vie eteenpäin .Työhuonekunta valmistelee esityksiä K -S osaston toimikunnalle.(huonekuntaan kuuluu jakelun ,käsittely ja kuljetuksen henkilökuntaa.

Kuten jo totesin ,työhuonekunnan tehtäväkuvauksessa ,on se ehdottaman tärkeä väline solidaarisuuden lisäämisessä ja ongelmakohtien kartoittamisessa työpaikoilla.
 

 

 

- - - - - - - - - -

 

 

 

Haastattelijan Reijo Väisäsen loppuyhteenveto tästä haastattelusta.

 

Kiitos Petri Tiussa Sinulle ajastasi sekä asiantuntevista ja hyvistä vastauksista !

 

Varmasti me kaikki Mikkelin alueen Itellan työntekijät tiedämme hyvin Petri Tiussan.

ja sen, kuinka aktiivisesti hän on kehittänyt työpaikkamme työhyvinvointia jo ennen kuin hänet valittiin Kaakkois-Suomen osaston puheenjohtajaksi.

Olet antanut omasta ajastasi paljon tähän osaston työhön jo nyt virkakautesi alussa ja se näkyy

useissa asioissa, joita olet lähtenyt viemään toimekkaasti eteenpäin.

Koska olet myös aktiivijäsesti työhuonekunnassa mukana, uskon itse henkilökohtaisesti, että olet saanut myös sieltä kautta lisää puhtia kaikkien näiden töidesi eteenpäin viemiseksi.

 

Lopuksi haluaisin tuoda esille ja tiedoksi, että tallasena aikana kun on maailman laajuinen lama vaaditaan työntekijöiltä yhä enemmän "venymistä",ja jaksamista. joten me saamme olla kiitollisia sinusta, että olet varmasti mies oikealla paikallaan hoitamaan näitä osastoomme tulevia käsiteltäviä asioita kuntoon sekä saamaan ajan kuluessa monet epäkohdat käännettyä parempaan suuntaan.

INFO KAIKILLE OSASTOMME JÄSENILLE, JA SINULLE JOKA LUIT TÄMÄN ENSIMMÄISEN HAASTATTELUN !

 

Hyvä Kakkois-Suomen osaston jäsen! Myös Sinä voit ottaa kantaa "KAIKKIIN TYÖHÖSI LIITTYVISSÄ ASIOISSA". Kirjota mielipiteesi vaikkapa nimimerkillä tämän sivuston (jäsenhuone) valikossa, Näin voit aktiivisesti vaikuttaa meidän kaikkien yhteiseksi parhaaksi. Kirjoita mielipiteesi siitä, mikä teidän työpaikallanne on kunnossa / ei ole kunnossa.

Osastomme KS-217 ja työhuonekunta sekä myös me kaikki työntekijät edustamme itseämme. Työhuonekunnan Kokouksissa käsittelemme monia asioita ensin ja keräämme ne sitten yhteen pakettiin joita sitten esitämme varsinaisessa osaston kokouksessa. Meillä on aktiivinen tiimi ja p yrimme parhaalla mahdollisella yhteishengellä ja taidolla viemään asiat eteenpäin niin, että saamme näkyviä ja positiivisia muutoksia aikaiseksi. OTA REILUSTI KANTAA - JA VAIKUTA MIELIPITEELLÄSI ASIOIHIN !

 

 

Kiitos etukäteen. toimitus Reijo Väisänen