Marja-Liisa Kirvesniemi haastattelu KYYHKYLÄ 16.05.-2009

Mikkelin terminaalin paketti -ja jakelupuolen yhteinen VIRKISTYSPÄIVÄ pidettiin lauantaina 16.05.-2009

6 km Mikkelin keskusta länteen päin, Kyyhkylän sotainvalidien kuntoutuskeskuksessa.

Päivä oli kauniin aurinkoinen ja tapahtumaan osallistui reilu 10 henkilöä, mutta enemmänkin olisi kaivattu mukaan hauskaan virkistyspäivän viettoon !

Marja-Liisa Kirvesniemi piti aluksi 2 tunnin luennon työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta.

Marja-Liisan anti oli positiivista kuultavaa. Hän kertoi myös omasta elämästään sekä työpaikastaan

esimerkkejä, jotka varmasti auttoivat kuulijakuntaa ymmärtämään myös omalla työpaikallaan olevia

asioita paremmin.

Esitin Marja-Liisalle luennon päätteeksi muutan ylimääräisen kysymyksen ja pyysin häntä esittämään lyhen yhteenvedon päivän ideasta ja saldosta.

Tässä kaksi kysymystä joihin Marja-Liisa kirvesniemi vastasi.

1. Kysymys. Miten kiteyttäisit työhyvinvoinnin muutamaan lauseeseen. Mitä se vaatii molemmilta osapuolilta a.) työnantajalta b.) työntekijäosapuolelta ?

Marja-Liisan vastaus;

Yhteistyötä ! ja sitten monenlaista jaksamista. Oli se homma minkälaista tahansa, niin yhteistyö ja neuvottelua sekä lyhyesti sanottuna "yhteen hiileen puhaltamista".

Toivon, ettei mikään "äyskyryyshenki" pääsisi valloilleen, sille ei pidä antaa valtaa, muuten asiat kaatuvat jo heti alkumetreille.

Ei myöskään pidä kummankaan osapuolen olla liian "tiukkapipoisia".

2.Kysymys. Tänään on kaunis aurinkoinen (voi jo sanoa) kesäpäivä ja se ainakin jää mieleemme tästä päivästä, mutta, mitä asioita haluaisit vielä tuoda esille ja painottaa , jotta ne jäisivät mieliimme ja voisimme käytännössä jokainen osaltamme kehittää kaikkea työhyvinvointiin liittyvää

omalla työpaikallamme ?.

Marja-Liisan vastaus:

Aluksi sanoisin, että mielestäni on hyvä, että mahdollisimman moni olisi tällaisissa tapahtumissa paikalla.

On tärkeää, että itse kuulijakunta tänään ottaa aktiivisesti osaa avoimeen keskusteluun ja tuo esille

konkreettisia tapahtumia sekä omia näkökantojaan asioista.

Ei niin, että yksi vain puhuu, vaan jokaisella on varmasti joku kanta asioihin, näin asiat alkavat kulkea eteenpäin.

Omassa työyhteisössään työntekijöiden tulisi olla myös aktiivisia ja tuoda esille asiat, jotka "mättävät"

sekä, että todelliset ongelmat selvitettäisiin, jotta työn tuottavuuden ja hyvinvoinnin osalta päästäisiin mahdollisemman hyvään lopputulokseen.

Sanoisin, että yhtä ainoaa hyvää ja oikeaa tapaa ei ole. Kaikkia pitää kuunnella.

On sanottu, että" kaikista epäonnistumisista ja virheistä tulisi oppia".

On myös sanottu, että " kyllä maailma ja Siperia opettaa".

On ensiarvoisen tärkeää, että yrittää miettiä positiivisesti asioita ja se, mitä ikävää on tapahtunut, niin päästäisiin siitä, eikä palattaisi vanhoja muistelemaan ja lähdettäisiin pois siitä "säälivyyhdistä", mikä rassaa ihmistä ja on ehkä kaikin rankin juttu.

Monesti tekisi mieli arvostella toisen työsuoritusta. Tärkeintä kuitenkin on tehdä oma työsuoritus mahdollisimman hyvin - niin hyvin kuin pystyy, eikä puuttua toisten suorituksiin eikä henkilökohtaisiin asioihin.

Haastattelijan välikommentti: Voisiko sanoa rivien välistä, että sanomallasi tahdot tuoda esiin aivan lyhkäisyydessään sen, että kaikki lähtisivät ensin liikkeelle "omasta itsestään" e. "menisivät omaan itseensä" jospa sieltä kautta löytyisi jotakin itsessään parannettavaa?

Lisäksi ajat voimakkaasti eteenpäin kunkin henkilön positiivista asennetta työilmapiirin kohentamiseksi e. negatiivisetkin asiat voidaan ottaa ja kääntää positiiviselle puolelle.

Marja-Liisa jatkaa,..

Kyllä, ja lisäksi on myös uskallettava olla tietyistä asioista eri mieltä, EI RIIDELLEN EIKÄ MOITTIEN, vaan tehden hyviä päätöksiä, vaikka niillä ei olisikaan alussa paljon tukea.

Ei pidä pelätä olla vähemmistönä jos asia on hyvä, pikemmin tulisi välttää menemästä aina jonkun

enemmistöryhmän mukana.

Päätökset ovat monesti rankkoja, mutta niitä joutuu jokainen kohdallaan kuitenkin tekemään.

Jokainen kaipaa myös välistä, että saa olla rauhassa ja tehdä omia töitään omassa rauhassaan.

Töistä kotiin ja vapaa-ajalle lähdettäessä; sanoisin jokaiselle, että on hyvä kun irtaantuu työasioista

eikä vie niitä huolia mukaan kotiin, silloin jaksamme paremmin tehdä sitä normaalia työtämme.

Kaikki työ -ja vapaa-ajalla vietyt asiat tavallaan kuitenkin tukevat toisiaan, silloin kun ne ovat balanssissa

keskenään.

On elämän rikkautta tehdä erilaisia asioita sekä pystyä suhteuttamaan ne keskenään.

Silloin kun on antanut itsestään toisen hyväksi, niin itselläänkin on varmasti parempi olla.

Haluan kiittää Marja-Liisa Kirvesniemeä vielä kerran koko meidän työporukan puolesta.

Meillä oli mukava virkistyspäivä yhdessä !

toimitus Reijo Väisänen