Poikkeukselliset sääolosuhteet

Poikkeukselliset sääolosuhteet

Ilmastollisilla poikkeusoloilla tarkoitetaan sitä, että lämpötila jakeluun lähdettäessä on niin alhainen, että siitä voi aiheutua terveydelle vaaraa. Samoin, jos runsaasta lumisateesta tai liukkaudesta johtuen jakelureitin tiet tai osa niistä ovat sellaisessa kunnossa, että polkupyörällä/mopolla liikkuminen ei ole turvallista eikä tarkoituksenmukaista.

Terveydelle mahdollisesti aiheutuvan vaaran arvioimiseen vaikuttavat ulkolämpötilan lisäksi mm. tuulen voimakkuus ja ilman kosteus sekä matkan pituus, maasto-olosuhteet ja yksilölliset seikat

Polkupyöräreiteillä edellä mainittuna poikkeusolosuhteena pidetään mm. sitä, kun lämpötila jakeluun lähdettäessä on alle -20 C.

Mopon käytön osalta erityisesti liukkaudella ja lumiolosuhteilla on edellä mainitun lisäksi vaikutusta turvalliseen liikkumiseen jakelureitillä. Mikäli mopoa käyttävä henkilö kokee edellä mainituista syistä johtuen työturvallisuutensa vaarantuvan, on hänellä oikeus omaan harkintaansa perustuen varautumissuunnitelman mukaiseen jakelutapaan.

Edellä viitattu suosituslämpötila on mopon osalta - 10C. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuulen voimakkuuteen määriteltäessä ilman todellista lämpötilaa. (Peruste: Työterveyslaitoksen tutkimus: Postinjakelu mopolla kylmässä)

Poikkeukselliset olosuhteet todetaan tapauskohtaisesti työnjohdon ja jakeluhenkilöstön tai heidän edustajiensa kesken. Työnjohto on kuitenkin työturvallisuuslain perusteella aina vastuussa ja valvontavelvollinen siitä, että työskentely tapahtuu olosuhteissa, joissa työntekijä ei joudu alttiiksi terveydellisille vaaroille eikä tapaturmille.

Jos normaali jakelutyö polkupyörällä tai mopolla tapahtuvassa jakelussa em. seikoista johtuen todetaan mahdottomaksi, tulee jakelutyö järjestää ensisijaisesti jakajan omalla autolla tapahtuvaksi. Tässä tapauksessa maksetaan normaali auton kilometrikorvaus.

Jos tätä mahdollisuutta ei ole käytettävissä niin vaihtoehtoja ovat Postin auto tai vuokra-auto.

Polkupyöräreitti on mahdollista korvata myös liikkumalla jalan, mutta vain niissä tapauksissa kun pp-reitin pituus on alle 7 km ja jakelussa on mahdollisuus käyttää kärryä apuvälineenä. Myös reitin jakaminen kahden henkilön tekemäksi voi tulla kyseeseen.

Vaihtoehtona jakelun toteutukselle poikkeuksellisissa sääoloissa tulee harkita myös jakeluosuuden aloittamisen myöhentämistä.

Jakelutoimipaikoissa tulee olla reittikohtaiset varautumissuunnitelmat polkupyörä/moporeittien jakelujärjestelyistä poikkeuksellisissa sääolosuhteissa. Varautumissuunnitelma sisältää reittikohtaisen arvioinnin kunkin jakelureitin riskeistä sekä vaihtoehtoisen toimintatavan poikkeuksellisissa sääoloissa.