Petri Tiussa: Tänä päivänä tehdyt valinnat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen

19.11.2017

Petri Tiussa: Tänä päivänä tehdyt valinnat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen

su 19. marraskuuta 2017 18.05.00

Digitalisoinnin ja kovenevan kilpailun myötä jatkuva nopeutuva kehitys, sekä muutoksen tarve on tullut jäädäkseen Postiin ja PAUlaiseen työ- ja toimintaympäristöömme. Huoli omasta työpaikasta ja toimeentulosta, nopeasti kehittyvässä, sekä etenevässä digitalisaatiossa on todellinen. Tarvitaanko ihmistä tulevaisuudessa?

Ikärakenne työntekijöiden massassa on auringonlaskun puolella, verraten eläköitymisikään ja kronologiseen ikään. Isolla osalla henkilöstöä on työperäisiä tuki-ja liikuntaelinvaivoja, jotka ovat aiheutuneet raskaasta ja kuluttavasta toistotyöstä. Kuinka tämä 50- luvun loppupuolella ja 60- luvulla syntynyt, työsuuntautunut- ja tunnollinen henkilöstö tulee selviytymään alati tiukennetuista eläkkeelle pääsyvaatimuksista, mahdollisista kavennetuista eläketuloista? Voidaankin kysyä, tulenko pärjäämään taloudellisesti ja terveyden puolesta, saanko laadukkaita terveyspalveluita kohtuuhintaan? Huolehditaanko minusta, vai tuleeko minusta varastoitavaa ihmismassaa, joka koetaan taloudellisena taakkana?

Posti on valinnut strategian, jolla se pyrkii varautumaan monipuolisesti ja ennakoivasti tulevaisuuden haasteisiin, ollen tulevaisuuden tekijä ja voittaja. Paketti- ja logistiikkapalveluiden johtaja Jukka Rosenbergin viisain sanoin: ”Emme siis luistele sinne, missä kiekko tällä hetkellä on, vaan sinne, mihin se on menossa.” 

Olisi erittäin suotavaa, että henkilöt, jotka ovat menettäneet työssä terveyttään ja joilla on työuraa alle 20 vuotta, huomioitaisiin vieläkin paremmin Postin strategioissa siten, että tulevaisuus olisi myös näiden ihmisten osalta inhimillistä ja arvokasta.

Myös ay- toiminnassa pitäisi nämä asiat ottaa vakavasti huomioon ja luistella sinne mihin kiekko on menossa. Mitä on ammattiyhdistystoiminta? Ammattiyhdistystoiminta ajaa jäsenkuntansa työolosuhteiden ja palkkauksen ym. työsuhteisiin liittyviä asioita. Ammattiyhdistysliike on tärkeässä roolissa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja tulevaisuuden ”kiekko pelissä”. Ammattiyhdistysliikkeellä on myös vahva vastuu tulevaisuuden työpaikoista. Ay- toiminta hyödyttää parhaillaan omistajaa ja työntekijöitä, kun asioita ratkaistaan hyvässä yhteishengessä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Niin ay- toiminnassa kuin politiikassakin on kuitenkin kokemukseni mukaan negatiivinen, inhimillinen puoli, mikä näkyy ja tiedostuu jäsenistölle, ihmisille eri tavoin. Intohimot, juonittelut, omien etujen ajaminen ennen jäsenistön kokonaisetuja. Tässäkö syy ammattiyhdistyksen ahdinkoon julkisuusmarkkinoilla? Kyllä kansa tietää! Oikean tiedon antaminen päätösten perusteeksi on ratkaisevassa asemassa!

Ay-liikkeessä tehdyt valinnat ja päätökset vaikuttavat vahvasti tulevaisuuteen. Panoksesi osallisena ja osallistujana on erittäin tärkeää!

Pääsääntöisesti ammattiyhdistystoiminta on rehellistä ja tervettä toimintaa yhteiseksi hyväksi monella tasolla, yhteiskunta, yksilöt, eri yhteisöt, työyhteisöt, politiikka.

Yhdessä olemme vahvempia!

Petri Tiussa

Pääluottamusmies, perusjakelu Lappeenrannan, Imatran, Savonlinnan ja Mikkelin
alueet 50–59
PAUn Kaakkois- Suomen osasto ry 217 puheenjohtaj