Viisipäiväisen postinjakelun puolesta

1.11.2016

Viisipäiväisen postinjakelun puolesta

Yli 8000 jäsentä edustavan SAK:n Mikkelin Seudun Paikallisjärjestö antoi täyden tukensa viisipäiväisen postinjakelun puolesta syyskokouksessaan 31.10.2016.

SAK:n Mikkelin Seudun Paikallisjärjestö on huolissaan ministeriön ehdotuksen mukaisista postialaa koskevan lainsäädännön uudistuksesta, joka koskee niin sanottua yleispalveluvelvoitetta.  Toteutuessaan se muuttaisi postinjakelun kolmipäiväiseksi ja heikentäisi kirjeen kulkunopeutta.

Posti ja logistiika-alan unioni PAU:n lausunnon mukaan kolmipäiväinen postinjakelu ja jakelupäiviä karsiva kirjeen kulkunopeuden hidastaminen aiheuttaisi tuhansien työpaikkojen häviämisen. Lisäksi se aiheuttaisi monien kokoaikaisten työsuhteiden muuttumisen osa-aikaiseksi, joka matalapalkka-alalla tarkoittaa yhteiskunnan tukien tarpeen lisääntymistä.

Postialan työllisyyden heikentymisen lisäksi heijastusvaikutukset näkyisivät myös muun muassa media-, paino-, etämyynti- ja kuljetusalalla.  Kyseessä ei siis ole vain yhden ammattiryhmän työllisyyden heikentämisestä, sillä negatiiviset työllisyysvaikutukset koskisivat monia muitakin aloja.

Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistion mukaan postilain uudistus on kaksiosainen. Ensimmäinen vaihe vahvistettiin 9.6.2016 ja sen perusteella postinjakelua voi toteuttaa kuka tahansa tekemällä ilmoituksen Viestintävirastoon. Toisessa vaiheessa on tarkoitus päättää postin yleispalveluvelvoitteen laajuudesta ja kirjeen kulkunopeudesta. Lakimuutos olisi tarkoitus käsitellä vielä tämän vuoden puolella ja se astuisi voimaan kesäkuussa 2017.

Posti ja logistiika-alan unioni PAU on käynnistänyt #AntakaaPostinKulkea – postikorttikampanjan kansalaisten aktivoimiseksi viisipäiväisen postinjakelun puolesta. Lähettämällä postikortin eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle, voimme omalta osaltamme tukea nykyisen lakisääteisen viisipäiväisen postinjakelun ja kirjeen kulkunopeuden säilyttämistä.

Postikortteja voi tilata ilmaiseksi osoitteesta marjo.pihlajaniemi@pau.fi.

 

Viisipäiväisen postinjakelun puolesta,

Jari Hyyryläinen, SAK:n Mikkelin Seudun Paikallisjärjestön vpj.

SAK:n Mikkelin Seudun Paikallisjärjestö ry