Reittilehden julkaisema kolumni: Posti pörssiin?

28.5.2016

REITTI 5 2016

Posti pörssiin?

 

Valtion yhtiöiden omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä toi vihdoin julki ajatuksensa valtionyhtiöiden tulevaisuudesta. Julkinen ulostulo ei tullut yllätyksenä vaan sitä on lupailtu jo viime vuoden puolelta saakka. Siitä asti on myös erilaisia spekulaatioita käyty Postin ympärillä. Sipilän esityksen mukaan yhdeksän yhtiötä, Posti mukaan lukien, siirtyy joko kokonaan tai osittain uuden perustettavan kehitysyhtiön omistukseen. Postista siirtyisi yhtiöön 49,9 %.

Kehitysyhtiö on jo monen suussa muotoutunut myyntiyhtiöksi. Pääministerillä olisi sen päätöksenteossa erityinen rooli ja sinne siirretyt yhtiöt tai niiden osat voitaisiin myydä ilman, että asia on tuotava eduskunnan päätettäväksi. Parlamentaarinen päätöksenteko ohitettaisiin silmiä räpäyttämättä, kun 49,9 % Postista voitaisiin myydä vain muutaman ihmisen päätöksellä.

Kehitysyhtiö tuo oman omituisuutensa myös Postin omistajaohjaukseen. Nyt Postin johdon ja hallituksen tekemisiä tai tekemättä jättämisiä seuraa Postin hallintoneuvosto sekä valtioneuvoston omistajaohjausyksikkö vastuuministerin kanssa (joka on tällä hetkellä pääministeri). Jatkossa samaan soppaan oman lusikkansa laittaisivat valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettava parlamentaarinen neuvottelukunta sekä kehitysyhtiö hallituksineen ja mahdollisine hallintoneuvostoineen. Hallintohimmeli, jossa suurimmalla osalla olisi vain neuvoa-antava rooli ja todellinen päätöksentekovalta mm. myynnin osalta olisi siis vain muutaman henkilön käsissä. Tuleekohan postit paremmin jaetuksi, kun hallintopaikkoja lisätään?

Posteja on viety pörsseihin jo monessa Euroopan maassa – Saksa, Itävalta, Hollanti, Belgia, Britannia, Portugali ja Italia. Viimeisin Postin pörssilistautuminen tehtiin Japanissa. Monessa edellä mainitussa maassa Postilla on myös vahva jalansija pankki- ja vakuutusbisneksessä. Suomalainen erityispiirre edellä mainittuihin maihin verrattuna on se, että olemme harvaan asuttu maa, jossa väestötiheydestä johtuen postien jakaminen on suuressa osassa maata kannattamatonta. Kannattamattomien alueiden jakelut on saatu hoidettua, kun kannattavien alueiden tuotoilla on peruspalvelu hoidettu jokaiselle kansalaiselle tasalaatuisena ilman alueellista eriarvoisuutta hinnoissa tai jakelutiheydessä. Peruspostitoiminta on onnistuttu kokonaisuutena hoitamaan kannattavasti ja siitä on onnistuttu myös tulouttamaan valtiolle osinkoja.

Moni on kysellyt onko Postille täällä harvaanasutussa pohjolassa mahdollisia ostajakandidaatteja. Itselle tulee mieleen ainakin kaksi tahoa. Isot postittaja-asiakkaat, kuten lehtitalot, joiden intresseissä olisi saada oma jakelu mahdollisimman halvalla. Joitakin ostajaehdokkaita saattaa myös kiinnostaa, että postidirektiivi antaa Postille mahdollisuuden hakea kannattamattoman yleispalvelun hoitamiseen valtion rahoimtusta. Tätä mahdollisuutta ei ole koskaan vielä tähän mennessä käytetty. Yksityinen omistaja varmasti ottaisi kaiken rahan vastaan, joten tämäkin mahdollinen rahanmeno olisi hyvä olla valtio-omistajan muistilistalla kun mahdollista myyntiä pohditaan. 

Osasimme jo reilu vuosi sitten ennustaa tämän asian esille tuloa. Tästä syystä Reitti-lehti kysyi eduskuntavaalien alla puolueiden kantaa siihen, tulisiko Postin pysyä edelleen valtion 100 prosenttisesti omistamana yhtiönä. Muun muassa pääministeripuolue keskusta vastasi kysymykseen kyllä. Poliittinen muisti on niin pahuksen lyhyt.

Heidi Nieminen
puheenjohtaja