Lisäohjeet työpaikoille joissa on ja joihin tulee SOL Oy:n vuokratyöntekijöitä

7.11.2015

Posti on Helsingissä Malmin perusjakelussa järjestänyt tänään laittoman työsulun. Työnantaja oli määrännyt työntekijöitä perehdyttämään SOL:n vuokratyöntekijöitä. Työntekijän kieltäytyessä hänet poistettiin työpaikalta. Sama toistui kaikkien työntekijöiden kohdalla heidän kieltäytyessään perehdyttämästä vuokratyöntekijää. Lopuksi työnantaja poisti myös SOL:n vuokratyöntekijät työpaikalta. PAU katsoo kyseessä olevan laittoman työsulun, koska työriitalain mukaista ennakkoilmoitusta ammattiliitolle ja valtakunnansovittelijalle ei ole tehty. Tapahtuneesta löytyy tiedote PAUn sivuilta täältäTilanne työpaikoilla elää jatkuvasti. Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään sitä mukaa, kuin tilanne kehittyy. Koulutus-, perehdyttämis- ja ylityökieltoa ei tule missään tapauksessa rikkoa. Postin toiminta on ennenkuulumattoman röyhkeää. Työehtojen puolustamiseen tarvitaan nyt meitä kaikkia. Lue nämä ohjeet huolellisesti.

 • Kouluttamisesta ja perehdyttämisestä on ehdottomasti kieltäydyttävä. 
 • Työntekijä ilmoittaa esimiehelleen olevansa käytettävissä muihin työtehtäviin ja jatkavansa työvuoronsa loppuun työvuoroluettelon mukaisesti normaalisti. 
 • Työntekijä poistuu työpaikalta vain siinä tapauksessa, jos työnantaja käskee. Tällöin kyseessä on laiton työsulku. Muut työntekijät jatkavat työtään normaalisti.
 • Jos työntekijä poistetaan työpaikalta, on työntekijän kirjattava asia muistiin ja ilmoitettava tapahtuma-aika, -paikka ja esimiehen nimi välittömästi omalle luottamusmiehelleen tai pääluottamusmiehelleen. Luottamusmiehen on pidettävä päiväkirjaa kaikista tapahtumista.
 • Kollektiivisia ulosmarsseja ei työntekijöiden tule tehdä. 
 • Myös ylityökielto on voimassa, mikäli työpaikalle tulee SOL OY:n vuokratyöntekijöitä. Kiellon piiriin eivät kuulu kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät.
 • Työpaikoilla on pysyttävä rauhallisena. Työtaistelutilanne herättää aina ristiriitaisia tunteita, joten kaikkia mahdollisia konflikteja työkavereiden kesken on pyrittävä välttämään. Muistetaan, että kun tilanne aikanaan normalisoituu, on työntekijöiden tultava toistensa kanssa toimeen.
 • Työhön tuloaikoja on noudatettava ja työvuoroluetteloon merkittyä työajan aloittamisajankohtaa aiemmin ei työtä saa aloittaa. 
 • Sijaisia voidaan palkata normaalitilanteissa, kuten lyhyen ja äkillisen sairausloman sijaisiksi entisen käytännön mukaisesti. Tällaisia henkilöitä ovat jo aikaisemmin kotivaroin tms. toimineet sijaiset.
 • Posti tavoittelee tes-neuvotteluissa satojen eurojen leikkausta työntekijöiden kuukausiansioihin ja epäinhimillisiä työvuoroja sekä muutosturvasopimuksen poistamista. Postin tarkoitus on jatkossa hoitaa vain minimiresurssi omalla vakituisella henkilöstöllä ja korvata muu työvoima vuokratyövoimalla. Postin leikkauslista työntekijöiden työehtoihin on luettavissa täältä
 • Kaikkien työntekijöiden järjestäytyminen PAUn jäseneksi on erittäin tärkeää. Neuvotteluvoima lähtee jäsenistä. Liiton jäseneksi liittyminen tapahtuu kätevimmin täältä

TES-tilanteesta saat lisätietoa työpaikan luottamusmieheltä ja alueen pääluottamusmieheltä. Seuraa tilanteen kehittymistä liiton verkkosivuilta www.pau.fi 

Liiton toimistossa lisätietoja antavat: järjestöpäällikkö Seppo Kinnunen, puh: 0400 706 502, seppo.kinnunen@pau.fi ja tiedottaja Juha Pöyry, puh: 040 356 0567juha.poyry@pau.fi

Päivitetty 6.11.2015