Työsuojelupalkinto luovutettiin 17.10.2015 SAK:n työympäristöseminaarissa Kiljavan opistolla

18.10.2015


Tiedote 53/2015​​​​Julkaistavissa 17.10. klo 13.00

Helsinki 15.10.2015

Työsuojelupalkinto työsuojeluvaltuutettu Jari Hyyryläiselle Posti Oy:sta

Työterveyden Edistämisyhdistys (TEY) ry on myöntänyt valtakunnallisen työsuojelupalkinnon työsuojeluvaltuutettu Jari Hyyryläiselle Posti Oy:sta. Palkinnon perusteena on ansiokastoiminta työsuojelun ja työterveyden edistämiseksi. Palkinto luovutetaan SAK:n 22. Työympäristöseminaarissa lauantaina 17.10. Kiljavalla.

Mikkeliläinen Jari Hyyryläinen on toiminut päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna Posti Oy:ssä Kaakkois-Suomen alueella vuodesta 2010 lähtien. Hyyryläisen tehtäväkenttä on laaja; toimintakauden pääpainoalueita ovat olleet muun muassa työilmapiirin kehittäminen, esimiesten tukeminen ja ohjaaminen työturvallisuus-, työhyvinvointi- ja työsuojeluasioissa sekä toimipaikkojen ergonomian ja turvallisuuden parantaminen. 

Postitoiminta on ollut jatkuvassa muutoksessa ja siihen sopeutuminen henkilöstön vähentämistarpeineen on ollut haasteellinen. Tästä huolimatta Jari Hyyryläinen on toiminut aktiivisestityöntekijöiden terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Työssään Hyyryläinen on osoittanut korkeaa ammattitaitoa, yhteistyökykyä sekä pitkäjänteistä toimintaa työsuojelun ja työterveyden alalla. 

Jari Hyyryläisen työssä on nähtävissä määrätietoinen ote uuden toiminta- ja kulttuurimallin muuttumiseksi. Hän on verkostoitunut laajasti eri toimijoiden kanssa ja kehittänyt yhteistyötä muun muassa työterveyshuollon ja työsuojelun välillä. Jari Hyyryläinen on korostanut oikeudenmukaisen ja luottamuksellisen työilmapiirin tärkeyttä. Hän on toiminut sillanrakentajana, saaden aikaan avoimen keskusteluilmapiirin, jonka seurauksena työpaikkojen työilmapiiri ja työtyytyväisyys ovat oleellisesti kohentuneet. 

Työtapaturmien vähentymiseksi hän on haastanut kaikki osapuolet, postin työntekijöistä johtajiin. Erityisesti hän on korostanut tapaturmatutkinnan tarpeellisuutta sekä työturvallisuusjohtamisen yhtenäistämistä. Postin jakelun työturvallisuuden tulos- ja aktiviteettimittarin mukaan Kaakkois-Suomen tapaturmataajuus on yksi yrityksen maan pienimmistä. 

Työsuojelupalkintoa myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota laaja-alaiseen verkostoitumiseen, aktiiviseen ja jatkuvaan kehittämistoimintaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä työpaikkojen olosuhteiden parantamiseksi vaativista olosuhteista huolimatta. Työterveyden Edistämisyhdistys ry haluaa tällä tunnustuspalkinnolla kiinnittää erityistä huomiota työsuojeluvaltuutetun vaativaan ja laaja-alaiseen työterveysyhteistyöhön ja turvallisuusasioiden kehittämiseen eri toimijoiden kesken.

Lisätiedot 

Pääluottamusmies Petri Tiussa, puheenjohtaja PAU:n Kaakkois-Suomen osasto ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, puh. 050 543 9766, petri.tiussa[at]posti.com

Työsuojeluvaltuutettu Jari Hyyryläinen, puh. 040 756 3779, jari.hyyrylainen[at]posti.com

Tiedottaja Marianne Joronen, Työterveyslaitos / TEY ry, puh. 043 824 5047, marianne.joronen[at]ttl.fi

Työterveyden Edistämisyhdistys TEY ry tukee työterveys- ja työsuojelualan koulutus-, tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa Suomessa. TEY ry myöntää apurahoja ulkomaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen/tutkimukseen ja jakaa valtakunnallisen työsuojelupalkinnon. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksutuotoilla sekä vuosittaisella seminaaripäivän tuotolla. www.ttl.fi/tey

​Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puhelin 030 4741030 474 2551, 030 474 6170, 030 474 2948, www.ttl.fi

Lähdetieto:

http://www.ttl.fi/partner/tey/tyosuojelupalkinto/Documents/Työsuojelupalkinto_2015.docx