Yrittäjät tyytyväisiä Postin omiin myymälöihin, TNS Gallup oy

26.5.2015

 

Yrittäjät tyytyväisiä Postin omiin myymälöihin

 

Valtaenemmistö (91 %) yrittäjistä on tyytyväinen Postin omassa myymälässä saamaansa palveluun, samoin kuin sen henkilökunnan ammattitaitoon (93 %). Postin omien myymälöiden lopettamisessa puolestaan on yrittäjien mielestä riskejä. Kaksi kolmesta vastasi, että neuvonta huononee, palvelu hidastuu tai asiantuntemus ja laatu heikkenevät, jos yrityksen käyttämä Postin oma myymälä lopetettaisiin.

Enemmistö pelkää myös, että postikonttorin lopettaminen tarkoittaisi aiempaa heikompaa luotettavuutta. Virheellistä hinnoittelua pelkää lähes kolmasosa vastaajista.

Tyytyväisyys on laajaa Postin myymälöihin kaikentyyppisissä yrityksissä, jotka osallistuivat tutkimukseen. Käsitys on yhtä positiivinen, kysyypä sitä erikokoisilta, eri toimialoilla vaikuttavilta tai maan eri osista tulevilta yrityksiltä. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että Postin omissa myymälöissä saatava palvelu on kaikkialla varsin tasalaatuista ja täyttää erilaisia yrittäjien tarpeita.Palvelu laadukkaampaa Postin omissa myymälöissä

Niiltä, jotka ovat käyttäneet sekä postikonttoreita että asiamiesposteja, kysyttiin kummassa palvelu on ollut laadukkaampaa. Kaksi kolmesta, eli 66 prosenttia piti Postin omia myymälöitä tässä suhteessa parempina, kun vain 15 prosenttia totesi asiamiespostien tarjoaman palvelun olevan parempaa.

- Tutkimus vahvistaa yrittäjiltä saamaamme viestiä siitä, että palvelu koetaan Postin omissa myymälöissä laadukkaaksi ja luotettavaksi. Posti palkitsee asiakkaiden arvostaman palvelun nyt irtisanomisilla, toteaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.

Tiedot käyvät ilmi TNS Gallup Oy:n tekemästä tutkimuksesta. Tutkimus kohdistettiin 300 mikroyritykselle eli sellaisille, joissa on 1-9 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto ei ylitä kahta miljoonaa euroa. Haastattelut suunnattiin kaupungeissa ja kaupunkimaisissa kunnissa toimiviin yrityksiin. Aineiston edustavuudesta huolehdittiin alue-, toimiala- ja kokoluokkakiintiöinnein. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin 12.–17.5.2015 välisenä aikana. 

Suomessa yrityksistä mikroyrityksiä on 93,4 prosenttia. Mikroyritysten käsityksiä Postin myymälöistä tutkittiin Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU:n toimeksiannosta. 

Lisätietoja: 

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, puh. 050 340 3217
Esko Hietaniemi, liittosihteeri, puh. 0400 467 788

Päivitetty 26.5.2015

Lähdetieto PAUn sivusto