Vuoden palkansaaja Mikkelissä on valittu

26.3.2015

Petri Tiussa, vuoden 2015 palkansaaja Mikkelissä. Kuva:Jari Hyyryläinen
Petri Tiussa, vuoden 2015 palkansaaja Mikkelissä. Kuva:Jari Hyyryläinen

PETRI TIUSSASTA VUODEN PALKANSAAJA MIKKELISSÄ

Petri Tiussa on valittu vuoden 2015 palkansaajaksi Mikkelissä. Nimitys on huomionosoitus niin työntekijälle itselleen kuin myös työpaikalle ja ammattiosastolle. Vuoden palkansaajavalinnan tavoitteena on kohottaa aktiivisten palkansaajien arvostusta yhteiskunnan rakentajina heidän omalla paikkakunnallaan. Valintakriteereinä ovat esimerkillisyys ja aktiivinen toimiminen palkansaajien hyväksi järjestöissä ja järjestöjen ulkopuolella.

Vuosittaisesta valinnasta vastaa Mikkelin alueen palkansaajajärjestöjen yhteistyöelin MAPSYT, joka on Mikkelin alueella toimiva palkansaajajärjestöjen SAK:n, STTK:n ja AKAVA:n yhteistyöelin. Palkinto luovutettiin 25.3.2015 Savonlinnassa Suur-Savon Osuuspankin toimesta.

Petri Tiussan työsuhde alkoi Posti ja Tele:ssä vuonna 1983 kesätöiden merkeissä. Vuosien varrella Tiussa on työskennellyt erilaisissa työtehtävissä, muun muassa postinjakajana, postipalveluauton vs. hoitajana, konttorivirkailijana Postipankissa, myyjänä palvelupisteessä, sekä yrityspostin ja postinkäsittelyn eri työtehtävissä.  Nykyisin Tiussa toimii päätoimisena pääluottamusmiehenä. Edustettavia toimipaikkoja on yhteensä 33 kpl, jotka sijaitsevat Mikkelin, Savonlinnan, Imatran ja Lappeenrannan alueilla.

Postipalvelut, kuten myös yhtiön nimi, ovat vuosien saatossa muuttuneet erilaisten yhtiöjärjestelyjen myötä.  Tiussa on ollut Posti ja Tele:n, Suomen Posti Oy:n, Itellan Oyj:n ja nykyisen Posti Group Oyj:n palveluksessa yhteensä 28 vuotta.

Petri Tiussa on toiminut Postiliitto Mikkelin osasto ry:n eli nykyisen PAU:n Kaakkois-Suomen osasto ry:n toimikunnassa vuodesta 2007 lähtien. Puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien. Tiussa on PAU:n liittovaltuuston ja järjestövaliokunnan jäsen. Hän on toiminut myös luottamusmiehenä, työsuojeluasiamiehenä ja PAU:n liittokokousedustajana. Tiussan työssä korostuu yhteistoiminnan edistäminen niin PAU:n Kaakkois-Suomen osaston toimikunnan jäsenten, kuin myös edunvalvojien, työntekijöiden ja työnantajan kanssa.  Petri Tiussa on jämpti ja luotettava työntekijä. Hänen vahvuutenaan on laajakatseinen asenne,kuuntelemisen taito sekä ymmärrys oikeudenmukaisuuteen ja sen vaalimiseen.

Jari Hyyryläinen

Työsuojeluvaltuutettu, PAU:n Kaakkois-Suomen osasto ry:n sihteeri