Vuosilomalaki muuttui!

1.11.2013

Vuosilomalaki muuttui - enää ei tarvitse sairastaa lomalla

 

Marraskuun alussa astuu Viestinvälitys- ja logistiikka-alan sekä Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusta noudattaville voimaan vuosilomalain muutos, jonka perusteella vuosiloman aikana sairastunut työntekijä voi siirtää vuosilomansa myöhempään ajankohtaan ensimmäisestä sairastumispäivästä lukien. 

Lakimuutos tuli voimaan lokakuun alusta, mutta siirtymäsäännöksen vuoksi vanhoja määräyksiä noudatetaan työehtosopimuksen voimassaoloajan loppuun, eli 31.10.2013 saakka. 

Ennen muutosta laissa oli seitsemän kalenteripäivän karenssi, jos työntekijä sairastui vuosilomalla. Karenssin poistuminen koskee uuden vuosilomalain mukaan vain lakisääteistä vuosilomaa.

 

Lakimuutoksen mukaan työntekijän on esitettävä luotettava selvitys sairaudesta ja pyydettävä loman siirtämistä erikseen työnantajalta, jos hän sairastuu loman alkaessa tai sen aikana. Pelkkä ilmoittaminen tai lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ei riitä.

 

HUOM! Vuosilomalain muutokseen liittyvistä yksityiskohtaisista pelisäännöistä neuvotellaan työnantajan kanssa tes-neuvottelujen yhteydessä. Näistä tiedotetaan tarkemmin marraskuun aikana.